Masábíh-i Hidáyat, Vol. 5

Sulaymání, `Azízu’lláh

Masábíh-i Hidáyat, Vol. 5: Mu’assisih-yi Millí-yi Matbú`át-i Amrí

Mu'assisih-yi Millí-yi Matbúát-i Amrí, Tehran, 118 BE/1961


Sadru’l-`Ulamá Hamadání, Sadru’s-Sudúr (p. 3); Mírzá Abdu’l-Majíd Hakím Marághihí (p. 40); Sayyid Yahyá Sírjání (p. 77); Hájí Vá`iz Qazvíní (p. 112); Mírzá  Haydar-`Ali Usku’i (p. 137); Sadíqu’l-`Ulamá, Núru’sh-Shuhadá’ (p. 230); Hájí Shaykh Zaynu’l-`Ábidín Abrárí (p. 253); Muhammad Husayn Ulfat (p. 278); Hájjí Muhammad Táhir Malmírí (p. 300); Hasan Fu’ádí (p. 376); Zaynu’l-Muqarrabín Najafábádí (p. 416); Mírzá Muhammad Báqír Bassár Rashtí (p. 473). 516 pp.

Where available the downloads are:

PDF: Same as the online version.

DOCX: Text version of the document.

TOC: Table of contents (PDF) from inside the volume or created separately.

Citing the Afnan Library

When citing the Afnan Library be aware that the digital document (PDF) page number usually differs from the original document's page number. For citing a particular page, click on "View Document on Website" and find the page you wish to cite. Capture the URL of the document from the address line. Add to that the page number of the PDF from the top left of the viewing box. You may also add the page number of the original document in parenthesis. For example: http://www.afnanlibrary.org/inba_v056/, p. 10 (p. 7 of ms.)

View more detailed instructions here