Masábíh-i-Hidáyat, Vol. 2

Sulaymání, `Azízu’lláh

Masábíh-i-Hidáyat-Vol. 2: Lajnih-yi Millí-yi Nashr-i Áthár-i Amrí, Tehran

Mu'assisih-yi Millí-yi Matbúát-i Amrí, Tehran, 107 BE/1950


Mírzá Yúsuf Khán Thábit Vujdání (p.3); Shaykh Haydar Mu’alim (p.92); Mullá `Alí Sabzivárí (p.110); `Abbás Qábil (p. 158); Abu’l-Fadl Gulpáygání ( p.189); Shaykh `Alí Akbar Qúchání (p.321); Amínu’l-`Ulamá Ardabílí (p. 357); Hájí Sayyid Javád Karbalá’í (p. 390); Husayn-Qulí Mírza Mawzún (p. 421); Mírzá Azízu’lláh Khán Misbáh (p. 452). 480pp.

Where available the downloads are:

PDF: Same as the online version.

DOCX: Text version of the document.

TOC: Table of contents (PDF) from inside the volume or created separately.

Citing the Afnan Library

When citing the Afnan Library be aware that the digital document (PDF) page number usually differs from the original document's page number. For citing a particular page, click on "View Document on Website" and find the page you wish to cite. Capture the URL of the document from the address line. Add to that the page number of the PDF from the top left of the viewing box. You may also add the page number of the original document in parenthesis. For example: http://www.afnanlibrary.org/inba_v056/, p. 10 (p. 7 of ms.)

View more detailed instructions here