Masábíh-i Hidáyat, Vol. 1 (duplicate)

Sulaymání, `Azízu’lláh

Masábíh-i Hidáyat Vol. 1: 2nd edition, Mu’assisih-yi Millí-yi Matbú`át-i Amrí, Tehran

Mu'assisih-yi Millí-yi Matbúát-i Amrí, Tehran, 121 BE/1964


Hájí Mírzá Haydar-`Alí Isfahání (p. 9), Nayyir and  Síná (p. 93); Mírzá Husayn Zanjání (p. 173); Mullá Ridá Muhammadaábádí Yazdí (p. 215); Varqá and Rúhu’lláh (p. 246); Mullá Nasru’lláh Shahmírzádí (p. 335); Shaykh Muhammad Ibráhím Fádil-i Shírazí (p. 368); Áqá Muhammad Qá’ini, Nabíl-i Akbar (p. 425); Áqá Buzurg Giráyilí Mustawfí (p. 543). 561pp.

Where available the downloads are:

PDF: Same as the online version.

DOCX: Text version of the document.

TOC: Table of contents (PDF) from inside the volume or created separately.

Citing the Afnan Library

When citing the Afnan Library be aware that the digital document (PDF) page number usually differs from the original document's page number. For citing a particular page, click on "View Document on Website" and find the page you wish to cite. Capture the URL of the document from the address line. Add to that the page number of the PDF from the top left of the viewing box. You may also add the page number of the original document in parenthesis. For example: http://www.afnanlibrary.org/inba_v056/, p. 10 (p. 7 of ms.)

View more detailed instructions here